Θέμα Γαύδου με τη Λιβύη

Η Ελλάδα και η Λιβύη συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων για την «αποσαφήνιση και ρύθμιση» του ζητήματος που έχει ανακύψει με χάρτη της λιβυκής εταιρείας πετρελαίου που περιλαμβάνει στη δική της θαλάσσια ζώνη οικονομικής εκμετάλλευσης, την περιοχή νότια της Κρήτης, περιλαμβανομένης της Γαύδου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου των Εξωτερικών Γιώργος Κουμουτσάκος το θέμα ανέκυψε με τη δημοσιοποίηση ενεργειακού χάρτη σε ιστοσελίδα της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου της Λιβύης. Ο χάρτης αυτός απεικονίζει εδάφη και θαλάσσιες περιοχές στη Λιβύη και ευρύτερα, όπου η εν λόγω επιχείρηση θεωρεί ότι θα μπορούσε να εκχωρήσει άδειες ερευνών και εκμετάλλευσης, προσθέτει ο εκπρόσωπος.

Ο κ. Κουμουτσάκος σημειώνει ότι το εύρος της απεικονιζόμενης στον εν λόγω χάρτη, περιοχής είναι τέτοιο που δημιουργεί ασάφειες ως προς τη δυνατότητα εκχώρησης δικαιωμάτων οικονομικής εκμετάλλευσης σε περιοχές νοτίως της Κρήτης καθώς και της νήσου Γαύδου.

Ως εκ τούτου, τονίζει, οι ασάφειες αυτές του συγκεκριμένου χάρτη κατέστησαν αναγκαία την αποσαφήνισή του και σειρά ενεργειών ξεκίνησαν άμεσα από το Υπουργείο Εξωτερικών σε υπηρεσιακό και πολιτικό επίπεδο.

Καταλήγοντας ο εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι κατόπιν αυτών και στο πλαίσιο των φιλικών σχέσεων Ελλάδας-Λιβύης, που έχουν εισέλθει σε στάδιο περαιτέρω ενίσχυσης και μετά την εκεί επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, συμφωνήθηκε να διεξαχθούν μεταξύ των δύο χωρών συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με σκοπό την αποσαφήνιση και ρύθμιση του ζητήματος.