Παρέμβαση των βουλευτών

Ζητεί ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Χανίων για τις χρηματοδοτήσεις των Δημοσίων έργων

Ο Νομός Χανίων αλλά και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκονται αντιμέτωποι με το μεγάλο πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών σε μεγάλο αριθμό έργων με καταστρεπτικά πραγματικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη του τόπου μας.

Στη συνάντηση που έγινε μεταξύ εκπροσώπων της ΤΕΔΚ Ν. Χανίων και του Συνδέσμου Εργοληπτών Ν. Χανίων τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα της άμεσης αποπληρωμής των χρεών προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα στο Νομό και αποφασίστηκε η μετάβαση στην Αθήνα του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, του Πρόεδρου της ΤΕΔΚ Ν. Χανίων, του Δημάρχου Χανίων, των Βουλευτών του Νομού και εκπροσώπου των εργοληπτών ώστε να ενημερωθεί ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φώλιας και να δώσει λύση στο θέμα.

Στη συνάντηση αυτή ο κ. Φώλιας ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του Ν. Χανίων ότι στο ΠΔΕ για την Περιφέρεια Κρήτης έχει εγκριθεί το ποσό των 16 εκ. ευρώ για το 2006 ενώ τα χρωστούμενα όπως ήταν ήδη γνωστό φτάνουν στα 35 εκ. ευρώ.

Με την λογική αυτή, όπως έγινε κατανοητό από όλους, τα έργα δεν θα ξοφληθούν ούτε το 2007 ενώ είναι αδύνατον να ξεκινήσουν νέα.

Μετά την αρνητική αυτή εξέλιξη και παράλληλα με πρόταση του Δημάρχου Χανίων έγινε σύγκληση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ, όπου ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ, κ. Ι Περάκης και το μέλος του Δ.Σ., κ. Κ. Βιρβιδάκη ενημέρωσαν το σώμα για την συνάντηση που είχαν με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Φώλια. Μέλη του Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ., Δήμαρχοι και επικεφαλείς των μειοψηφιών των Δημοτικών Συμβουλίων κατέθεσαν τις απόψεις τους και μέσα από έναν πραγματικά εποικοδομητικό διάλογο αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

1. Μέσα στις προσεχείς ημέρες να γίνει συνάντηση του Προέδρου της ΤΕΔΚ Ν. Χανίων με τους Προέδρους των ΤΕΔΚ και τους Δημάρχους των πρωτευουσών των υπόλοιπων Νομών της Κρήτης, για την από κοινού αντιμετώπιση του θέματος.

2. Να εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι έτσι ώστε να αποπληρωθεί το χρέος των 35 εκατ. € που αφορά τα ήδη εκτελεσθέντα έργα στην Περιφέρεια Κρήτης και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη δημοπράτηση των ήδη εντεταγμένων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Η σειρά αποπληρωμής των πιστοποιημένων εργασιών να έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάθεσης του Λογαριασμού βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου στην Περιφέρεια Κρήτης και συνεκτιμώντας και άλλες παραμέτρους όπως π.χ. το ποσοστό των εργασιών που απομένει για την ολοκλήρωση του έργου.

4. Να μεταφερθεί το θέμα για συζήτηση προς την ΚΕΔΚΕ, δεδομένου ότι αφορά ολόκληρη την Επικράτεια και όχι μόνο την Κρήτη.

Πρέπει να τονισθεί ότι τέτοιο μέγεθος χρεών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει να διαπιστωθεί από την εποχή της μεταπολίτευσης. Αυτό εγείρει πολλά ερωτήματα, στα οποία κάποιος πρέπει να απαντήσει, όχι όμως η αυτοδιοίκηση η οποία ούτε πρέπει αλλά δεν είναι και ο ρόλος της να εμπλακεί σε μια τέτοια διαδικασία.

Η αυτοδιοίκηση δεσμεύτηκε απέναντι στους δημότες της να παραδώσει έργα για τα οποία υποτίθεται ότι τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα.

Το να μείνουν έργα στα χαρτιά ή έργα ημιτελή είναι σε βάρος της αυτοδιοίκησης και του εκάστοτε δημάρχου, οι οποίοι σε τελική ανάλυση δεν ευθύνονται καθόλου.

Από τη στιγμή που τηρούνται όλες οι νόμιμες, με τη σειρά προβλεπόμενες και με έγκριση διαδικασίες για την κατασκευή των όποιων υποδομών, ας βγουν οι υπεύθυνοι να εξηγήσουν στους δημότες μας γιατί υπάρχει στασιμότητα, γιατί έργα πνοής για το Νομό σταματούν, γιατί υπονομεύεται η ανάπτυξη του τόπου.

Νομίζω ότι θα πρέπει να τεθεί το ζήτημα στη Βουλή με ερώτηση των βουλευτών του Νομού μας στον αρμόδιο Υπουργό, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των Χανιωτών.

Παράλληλα, η ΤΕΔΚ Ν. Χανίων θα ενημερώσει για το θέμα αναλυτικά το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ και αναλόγως των εξελίξεων θα ζητήσει την σύγκλιση Έκτακτου Συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ.