Γαύδος SOS

Τι γνωρίζετε για τον μεγάλο σταθμό ανεφοδιασμού και διανομής που στοχεύουν να δημιουργήσουν στην Γαύδο κάποια μεγαλοσυμφέροντα με την αρωγή συγκεκριμένων "πράσινων ψήφων";