Μαντινάδα από το μέλλον

"Modem και υπολογιστή θα βάλω στο μιτάτο, για να πουλώ στο Ιντερνετ το γάλα των προβάτω." Είπατε τίποτα; Ποιος είπε ότι οι αγρότες δεν σκαμπάζουν από Ιντερνετ;