Συμμετοχική Blogοκρατία

Έκανα αυτό το blog όχι για να γράφω μόνο εγώ τις σκέψεις μου, τις απόψεις μου και τις θέσεις μου για τα καλά και άσχημα αυτής της πόλης, αλλά να δώσω το έναυσμα και σε άλλους, όσους περισσότερους είναι δυνατόν, να συμμετέχουν σε ένα ανοικτό διάλογο για πράγματα που μας αφορούν. Για αυτή την πόλη, για τα Χανιά του έρωτά μας. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην Blogoκρατία, ας στείλουν ένα email και θα τους ανοίξω κωδικό ώστε να μπορoύν μόνοι τους χωρίς καμία λογοκρισία, να δημοσιεύουν τις απόψεις τους.